سوره

تاریخ: شنبه 07 آبان 1390 ساعت: 16:31 بازدید: 303 نویسنده: وحیدباقی

امتیاز : 670 دیدگاه(0)

تاریخ: شنبه 07 آبان 1390 ساعت: 16:30 بازدید: 337 نویسنده: وحیدباقی

امتیاز : 741 دیدگاه(0)

تاریخ: پنجشنبه 07 مرداد 1389 ساعت: 20:45 بازدید: 2558 نویسنده: وحیدباقی

دعایی به جهت زیاد شدن حافظه

 

1-سوره ی الرحمن راتا فبای آلاء ربکما تکذبان هرروز بعد از نماز صبح بخواند.

2-مرحوم شیخ بهایی درکتاب تهذیب فرموده است به جهت زیادتی حافظه این دعارا بخواند.

اَلّلهُمَّ اَرزُقنی فَهمَ النَّبیِّینَ وَ حِفظَ المُرسَلینَ وَاِلهامَ المَلائِکَة المُقَرَبینَ

آمین یا رَبَّ العالَمین.

3-هرروز قبل از آنکه باکسی سخن بگویید این جمله رابخواند.

یا حَیُّ یا قَیّوم فَلایَفُوتُ شَیءُ عِلمُهُ وَلا یَئُودُه.

4-پنج چیز است که حافظه را زیاد می کندوبلغم را ازبین می برد:

1-مسواک زدن2-روزه گرفتن3-قرائت قرآن4-عسل خوردن5-کندرجویدن

5-کسی که می خواهد حافظه اش زیاد شودمسواک زند وروزه بگیردوقرآن بخواند مخصوصا آیة الکرسی  را وناشتا 21مویز را با هسته سرخ بخورد زیرا برای فهم وذهن مفید خواهد بود.

5-جعت حافظه شیخ کیفی می فرماید : مویز وسعد کوفی وزعفران را با هم کوبیده و مخلوط کرده ناشتا بخورد.

6- از پیغمبر اکرم(ص) است که پنج چیز حافظه را قوی گرداند .

اول:شیرینی –دوم:گوشت نزدیک گردن –سوم:عدس-چهارم :نان سرد- پنجم:خواندن آیت الکرسی.


دعای-حافظه دعای-حافظه دعای-حافظه دعای-حافظه دعای-حافظه امتیاز : 1392 دیدگاه(0)

تاریخ: شنبه 07 شهریور 1388 ساعت: 17:34 بازدید: 2607 نویسنده: وحیدباقی

معنی آیت الکرسی

بنام خداوند بخشنده مهربان

خدای یکتاست که جز او خدائیی نیست ، زنده وپاینده است ، هرگز او راکسالت خواب فرا نگیرد ، تا چه رسد که به خواب رود . اوست مالک آنچه در آسمانها و"نجه رزمنی است ، که رااین جرات است که در پیشگاه او به شفاعت برخیزد ، مگر به فرمان او ، علم او میط است به آنچه پیش نطر خلق آمده است وآنچه سپس خواهد آمد ؛ وخلق به هیچ مرتبه علم او احاطه نتواند کرد مگر به آنچه او خواهد ، قلمرو علمش از آسمانها وزمنین فراتر ونگهبانی زمین و آسمان بر او آسان وبی زحمت است ، واودانای بزرگوار وتوانای باعظمت است ،              

                                           راست گفت خداوند بلند مرتبه وبزرگ                                            

 


معنی-آیت-الکرسی معنی-آیت-الکرسی معنی-آیت-الکرسی معنی-آیت-الکرسی معنی-آیت-الکرسی امتیاز : 1058 دیدگاه(0)

تاریخ: پنجشنبه 07 مرداد 1389 ساعت: 20:42 بازدید: 1196 نویسنده: وحیدباقی

 دعاجهت عاقبت بخر شدن وبا دین کامل از دنیا رفتن

 

این کلمات را بعد از هر نماز واجب بخوانید

رَضیتُ باِللهِ رَبّاً وَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّی الله عَلَیهِ وَالِهِ نَبِیًّا وَ بِا السلامِ دِیناً وَ

 

بِالقرآِن کِتاباً  وَبِا لکَعبَهِ قِبلَةِ  وَ بِعَلیِ عَلَیهِ السَلامِ وَلیًّا وَ اِماماً وَ

 

بِالحَسَنِ وَالحُسَینِ وَعَلِیًّ بنِِ الحُسَینِ وَ مُحَمَدٍ بنِ عَلیِ وَجَعفَرِبنِ مُحَمَدٍ

 

وَموسی بنِ جَعفَرٍ وَ عَلیًّ بنِ موسی وَ مُحَمَدٍ بنِ عَلِیًّ وَعَلِیًّ بنِ مُحَمَدٍ

 

وَالحَسَنِ بنِ عَلِیًّ وَالحُجَةِ بنِ الحَسَنِ صَلَواتُ الله عَلَیهِم اَجمَعینَ

 

اَئِمَةً،اَللهُمَ اِنّی رَضیتُ بِهِم اَئِمَّةً فَاَرضِنی لَهُم اِنَّکَ عَلی کُلِّ

شَیءٍ قَدیر                                                                                                                                             دعای بعد ازهر نماز جهت خیر دنیا وآخرت

اگر می خواهید خیر دنیا وآخرت را جمع کنید بعد از هر نماز بخوان.

اَعوذُ بِوَجهِکَ الکَریمُ وَ عِزَّتِکَ الَّتی لا تُرامُ وَ قُدرَتِکَ الَّتی لا یَمنَعُ مِنها

 

شَیءٌ مِن شَرِّ الدُنیا وَالاخِرَةِ وَ مِن شَرِّ الا وَجاعَ کُلَّها.

دعای هر روز جهت محو گناه و ترقی در معنویات

امام صادق(ع)فرمود:هرکس هر روز این دعا را بخواند خداوند برایش چهل وپنچهزار هزار

حسنه نویسد واز او چهل وپنجهزار هزار بدی محو کند.وبرایش در بهشت چهل وپنجهزار درجه

بلند کندمثل کسی که دوازده بار قرآن را خوانده است خانه ای برایش دربهشت بنا کند

اَشهَدُ اَنَّ لا اِلهَ اِلّا اللهُ وَحدَهُ لا شَریکَ لَه اِلهاً واحِداً اَحَداً صَمَداً لم یَتَّخِذ

 

صاحِبَة وَلا وَلَدا.


دعاها دعاها دعاها دعاها دعاها امتیاز : 1276 دیدگاه(0)

تاریخ: سه شنبه 13 مرداد 1388 ساعت: 12:47 بازدید: 869 نویسنده: وحیدباقی

پیامبر اکرم ( ص ) : سیر بخورید که شفای هفتاد بیماری است .

 

امام صادق (ع) : درمسواک یازده خصلت از سنت است.

1-پاکیزه کننده دهان است

2- جلا دهنده چشم می باشد

3- خداراخشنود می کند

4- دندانها راسفید می گرداند

5- بوی بد دهان را از بین می برد

6- لثه رامحگم می کند

7- اشتها رازیاد می کند

8- بلغم رابرطرف می نماید

9- حافظه رازیاد می کند

10- حسنان رادوچندان می کند

11- فرشتگان رامسرور می سازد

امام صادق (ع) : برنج داروی خوبی است ؛ طبیعت ان خنک است وازهربیماری عاری می باشد .

حضرت علی (ع) : سه چیز حافظه رازیاد می کند وبلغم رااز بین می برد : قرائت قرآن ، خوردن عسل ، جویدن کندر.

امام موسی کاظم (ع) : مااهل بیت خودرامعالجه نمی کنیم مگر باریختن آب سرد بربدن تب دار وخوردن سیب .

امام موسی بن جعفر(ع) : برسرسفره ریحان طلبیدند وفرمودند : من دوست دارم که غذارابه آن شروع کنم زیرا ریحان عروق رامی گشاید واشتها را زیاد می کند وسل را معالجه می کند.

امام صادق(ع):از زیاد آب آشامی دن بپرهیزید که ریشه ی همه ی بیماری هاست.

امام صادق(ع):گلابی بخورید که قلب را جلا می دهد ودرد های باطن رابه اذن خداوندآرامش میدهد.

امام صادق(ع):چهار چیز دواست:حجامت،انفیه،اماله،استفراغ.

پیامبراکرم (ص):خرما ناشتا بخورید که کرم های شکم را میکشد.

پیامبراکرم(ص):کاهو بخورید که غذا راهضم میکند وخواب آوراست.

پیامبراکرم(ص):انجیر تازه وخشک را بخورید ،زیرا نیروی جماع را زیاد می کند وبواسیر را برطرف می کند.

پیامبراکرم(ص):هرکس دارای ضعف قلب وبدن است باید گوشت بره با شیر بخورد.

امام صادق (ع):پیاز دهان را خوش بو میکند وکمر را محکم میگرداندوپوست را نرم میسازد.

پیامبراکرم(ص):به بخورید که حافظه رازیاد می کندوخلط سینه رااز بین می بردوفرزند را زیبا میکند.

 

 


سخنان-ائمه-وپیامبر-در-مورد-خوراکی-ها سخنان-ائمه-وپیامبر-در-مورد-خوراکی-ها سخنان-ائمه-وپیامبر-در-مورد-خوراکی-ها سخنان-ائمه-وپیامبر-در-مورد-خوراکی-ها سخنان-ائمه-وپیامبر-در-مورد-خوراکی-ها امتیاز : 1196 دیدگاه(0)

تاریخ: پنجشنبه 07 مرداد 1389 ساعت: 20:39 بازدید: 1022 نویسنده: وحیدباقی

تعریف دعا

 

دعا یعنی صدا زدن ویاری خواستن درحل مشکلات از خالق خود. دعا کردن یکی از بهترین اعمالی است که هم خدا وند کریم در قرآن وهم پیامبر اکرم (ص)وامامان معصوم(ع)سفارش بسیار نموده اند.

آیات قرآن راجع به دعا کردن

1-(اعراف آیه 80):برای خدا نام های نیک است پس او را به وسیله ی آنها بخوانید ودعا کنید.

2-(غافر آیه ی 60):مرا بخوانید ودرخواست کنید تا پاسخ دهم.

سخنان ائمه راجع به دعا

رسول اکرم(ص):دعا حربه مومن است برای دفع دشمنان وعمود دین است که به آن مومن برپاست ونور آسمان وزمین است.

امام محمد باقر(ع):هیچ چیزی نزد خدا برتر از سوال ودرخاست آنچه که درنزد اوست نمی باشد.

امام رضا (ع):به اصحاب خود فرمود برشما باد به سلاح انبیاء .گفتند:سلاح انبیاء چیست؟فرمودند:دعا.

چه وقتها برای دعاکردن مناسب تر است

پیامبراکرم(ص):بهترین وقت دعا سحر گاهان است.

امام صادق(ع):سه وقت است که دعا درآن اوقات مستجاب است .ا-بعد از نماز واجب 2-هنگام آمدن باران 3-هنگام ظاهر شدن آیه ونشانه معجزه ای از طرف خده برای بندگان خود.

اگر دعا هایتان مستجاب شده مواظب سه حالت باشید

اول:آن که عجب نکنی ونگویی من معلوم می شود آدم خوبی هستم که دعاهایم مستجاب شد زیرا عجب وخودپسندی باعث فساد عمل وغلبه شیطان است.

دوم:شکر وحمد خدانمایی که تفضل کرد برتو به اجابت دعای تو ،بلکه مستحب است دو رکعت نماز شکر بجای آوری.

سوم:همین که دعای تو مستجاب شد ترک دعا نکنی وباز درخانه خدا بروی تا بیگانه نشوی ودر وقت حاجت خواستن دوباره آشنا باشی.

اگر دعا هایتان به اجابت نرسید مواظب این سه حالت باشید

اول:آن که مایوس نشوی از رحمت خدا ،زیرا به اجابت نرسید دعا ممکن است به سبب گناهان تو باشد که مانع اجابت است پس درصدد رفع آن به توبه وتعذیب نفس برآی.

دوم:ترک دعا نکن.

سوم:راضی باش به تقدیر الهی تا همان رضای تو باعث اجابت دعایت بشود.

 

 


داروخانه-معنوی داروخانه-معنوی داروخانه-معنوی داروخانه-معنوی داروخانه-معنوی امتیاز : 1039 دیدگاه(0)

تاریخ: دوشنبه 29 تیر 1388 ساعت: 17:02 بازدید: 1257 نویسنده: وحیدباقی

آیت الکرسی کدام آیه است؟

 

همه ی سوره ها درقرآن کریم دارای نام مخصوصی هستند مانند:حمد،بقره،آل عمران و...اما غالبا آیات سوره های قرآن نام خاصی ندارند وتهنها برخی آیه ها به لحاظ نوعی ویژگی ،دارای نام مخصوصی هستند مانند:آیه ی نور،آیه ی دین،آیه ی ملک....وازآن جمله،آیه 255 سوره ی بقره است که با عنوان آیت الکرسی خوانده می شود.آیت الکرسی نام یک آیه است که با« الله لا اله الا هو»آغاز می شود وبا «هو العلی العظیم»پایان می یابد ودوآیه بعد از آن جزء آیت الکرسی نمی باشد .هر چند دربرخی موارد به خواندن آن ها نیز تاکید شده است.در رئایت آمده است که آیت الکرسی پنجاه کلمه دارد ودر هرکلمه پنجاه برکت است  وآیع ی یاد شده تا «هو العلی العظیم»پنجاه کلمه می باشد.بنابرآین آیت الکرسی تنها یک آیه است ودر بین آیات ،دارای نام مخصوص به خود می باشد.

اهمیت وعظمت آیت الکرسی

رسول اکرم (ص)خطاب به حضرت علی(ع)فرمود:یا علی این آیه را به فرزندان ،همسایگان وهمگان بیاموز ،چرا که این آیه از تمام آیات نازل شده ،با عظمت تر است.

عظیم ترین آیه ی قرآن آیت الکرسی

روزی رسول اکرم(ص) به مردی فرمودند :کدام آیه  با عظمت تر است ؟او گفت :خدا  ورسول او دانا ترند.سپس پیامبر(ص) دوباره سوال را تکرار فرمودوآن مرد دوباره همان جواب را داد آنگاه پیامبر(ص) فرمودند:عظیم ترین آیه ی،آیت الکرسی است.«علت این که پیامبر چند مرتبه سوال را تکرار نمود  ،برای این که اهمیت موضوع،یعنی آیت الکرسی تاکید نمایند»

با عظمت ترین چیز ها غیراز خداوند

رسول خدا(ص)فرمودند:آیت الکرسی وسوره ی توحید ،عظیم تراز همه ی چیز هایی است که دون وپست تر از خداست.

آیت الکرسی موجب تقویت حافظه می گردد

در تفسیر برهان آمده است که :«خواندن آیت الکرسی موجب تقویت حافظه می شود».رسول خدا(ص)فرمود:«هرکس آیت الکرسی را بازعفران درکف دست بنویسد وبعد آن را بلیسد وهفت بار این عمل را انجام دهد،هرگز چیزی را فراموش نمی کند وفرشتگان برای او طلب آمرزش می نمایند».برای تقویت حافظه ،اگر کسی آیت الکرسی را با گلاب وزعفران  بنویسد وبعد آن را بلیسد ،برای خوب به حافظه سپردن مفید است {ابته هنگام خوردن باید وضو داشته باشد}.از پیامبراکرم(ص)روایت است که فرمودند:«پنج چیز حافظه را قوی می کند :خوردن شیرینی،گوشت نزدیک گردن،عدس،نان سرد،وخواندن آیت الکرسی»

اگر علم می خواهید آیت الکرسی بخوانید

عالمی می گوید:هرکه علم می خواهد برپنج چیز مواظبت کند:

1-پرهیز کاری درآشکارا ونهان.

2-خواندن آیت الکرسی

3-همیشه باوضو بودن

4-نماز شب خواندن حتی اگر دورکعت باشد

5-غذا خوردن به منظور نیرو گرفتن ،نه پر کردن شکم.

خواندن آیت الکرسی در سفر

امام صادق(ع)فرمود:«سفر را با دادن صدقه  ویا خواندن آیت الکرسی آغاز کنید»امام صادق(ع)فرمود:«کسی که درسفر هرشب آیت الکرسی را بخواند هم خودش درسلامت باشد {وهم آن چیز هایی}که همراه اوست .

قرآن را فراموش نکند

رسول اکرم(ص)فرمود:«هرکس چهارآیه ی اول سوره ی بقره ،آیت الکرسی ودوآیه ی بعد از آن وسه آیه ی آخر سوره بقره را بخواند  در جان ومال خود چیزی را مکروه  وناپسند باشد نمی بیند وشیطان به او نزدیک نشود وقرآن را فراموش نمی کند».

خواندن آیت الکرسی بعد از وضو

مستحب است انسان پس از اتمام وضو بخواند.هرکس آیت الکرسی را بعد از وضو بخواند خداوند ثواب چهل سال عبادت را به او می دهد وچهل درجه به درجاتش می افزاید وچهل حورالعین را به او تزویج می نماید.

 

 

 


فضایل-آیت-الکرسی فضایل-آیت-الکرسی فضایل-آیت-الکرسی فضایل-آیت-الکرسی فضایل-آیت-الکرسی امتیاز : 1039 دیدگاه(0)

تاریخ: سه شنبه 03 شهریور 1388 ساعت: 11:36 بازدید: 1008 نویسنده: وحیدباقی

عکس العمل شیطان هنگام نزول آیت الکرسی

امام محمدباقر(ع)ازامیرالمومنین علی(ع)روایت فرموده:«هنگامی که آیت الکرسی نازل شد،رسول خدا(ص)فرمود:آیت الکرسی آیه ای است که از گنج عرش نازل شده وزمانی که این آیه نازل گشت ،هربتی که درجهان بود،با صورت به زمین افتاد».دراین زمان ابلیس(شیطان) ترسید وبه قومش گفت:«امشب حادثه ای بزرگ اتفاق افتاده است،باشید تا من عالم را بگردم ومتوجه حادثه شوم که چه بوده است».ابلیس (شیطان)عالم راگشت تابه شهرمدینه رسید،مردی را دید واز او سوال کرد:«دیشب چه حادثه ای اتفاق افتاده است؟» مرد گفت:رسول خدا به ما فرموده:آیه ای از گنج های عرش نازل گردیده است که بت های جهان به خاطر آن آیه همگی باصورت به زمین خورده اند.ابلیس بعد از شنیدن حادثه به نزد قومش رفت  وحادثه را به آنان خبرداد.   

 چرا ایت الکرسی را سیدقرآن نامیده اند

صدر المتالهین دراین باره می گویند:«هنگامی که شخص متفکر تامل نماید وبا چشم بصیرت به معارف الهی ومطالب ربئبی،از توحید وتقدیس وشرح صفات علیا وافعال عظمی ،که آیت الکرسی مشتمل برآن است بنگرد ،آن هارا یکجا درآیه ای به جز ایت الکرسی نخواهد یافت . به همین جهت آیت الکرسی به تنهایی سیادت و ریاست را بر سایر آیات خوهد داشت.                                                                                     

 

مرد انگلیسی که دلداده آیت الکرسی بود

دانشمند ونویسنده ی مصری ،عبدالعزیز جاویش می گوید :«تصادفا با یک نفر انگلیسی مسلمان برخورد کردم که از اسلامش هیچ منظور مادی نداشت و با مسلمان شدنش درپی به دست آوردن  مقام و اعتباری نبود وبرای دست یافتن به ثروت وخلاصه سیاست ،مسلمان نشده بود».آن مردانگلیسی به من گفت : درقرآن کریم آیه ای استکه من هرگز از تکرارآن مملول ورنجور نمی شوم وهراندازه درآن نظر می افکنم احساس خستگی نمی کنم.این آیه ی خدارا  به گونه ای توصیف کرده است که هیچ یک ازرهبران ادیان با آن هوش وذکاوت وذوق واستعداد نمی توانند خدا را بدان گونه توصیف کنند  وقدرت ندارند که مانند این آیه را بیاورند.پس شروع به خواندن آیت الکرسی به زبان انگلیسی نمود.آنگاه به من گفت:تو را به جان پدرت ای عرب(مسلمان)آیا می شودگاهی این آیه  به گوش تو بخورد وتو در غفلت ازآن ،درحالت سرگرمی وبازی نباشی ؟وآیا شده است که زبانت را به خواندن آن آیه بگردانی وبا عجله وشتابزدگی ازآن نگذری ولحظه ای درآن بیندیشی؟!!                                       

 

پاداش کسی که آیت الکرسی را زیاد می خواند

عبدالله بن عوف گفته است : شبی درخواب دیدم که قبامت شده بود ، من را آوردند وحساب من را به آسانی بررسی کدرند ، آنگاه مرا به بهشت بردند وکاخ های زیادی به من نشان دادند که من اززیبایی وبهای آنها تعجب کردم ، به من گفتند : درهای این کاخ ها را بشمار ؛ من هم شمردم پنجاه درب بود ، بعد گفتند : خانه هایشان رابشمار ، شمردم ، تعداد آ ن ها یکصد وهفتاد وپنج خانه بود ، به من گفتند این خانه ها مال توست ، آنقدر خوشحال شدم که از خواب پریدم وخدارا شکر کردم ،صبح که شد نزد ابن سیرین ( صاحب کتاب تغبیر خواب وکسی که به خاطر پاکدامنی ، خداوند به اوقدرت تعبیرخواب را عنایت کرد ) رفتم و خواب را برایش تعریف کردم ، ابن سیرین گفت : معلوم است که تو آ یه الکرسی زیاد می خوانی ؛ گفتم : بله ، همین طور است ، ولی تو ار کجا فهمیدی که من آ یه الکرسی را زیاد می خوانم ؟ جواب داد : برای آنکه این آیه پنجاه کلمه وصد وهفتاد وپنج حرف دارد من از زیرکی وحافظه ی او تعجب کردم ، آنگاه به من گفت: هرکه آیه الکرسی را بسیار بخواند سختی های مرگ بر  او آسان می شود .

 

طلب شفا از آیت الکرسی

عبدالله بن جعفر گفت:من بیماری سختی گرفته ام به طوری که تمام اطبا از معالجه ی آن عاجز شدند.یک شب خیلی ناراحت ورنجور بودم که خدایا چه کنم ؟همین طور درفکر بودم به یک آیه از آیات قرآن طلب شفا کنم.آمدم لای قرآن را باز کردم«آیت الکرسی»آمد،وقتی خوابیدم،درخواب دیدم دو مرد در مقابلم ایستاده اند وبه همدیگر می گویند:این مرد آیه ای خواند که درآن آیه سیصدوشست وپنج رحمت است وتازه به یکی از این رحمت ها رسیده است.از هیبت آن از خواب پریدم،وقتی به خودآمدم متوجه شدم که شفا یافته ام.                               

 

آیت الکرسی وازدواج

شخصی به نزد رسول خدا(ص) رفت وگفت:من چیزی از نظر مادی ندارم که به وسیله ی آن ازدواج کنم. حضرت به او فرمود:آیا آیت الکرسی همراه تو می باشد که آن را بخوانی واز آن بهره ببری ؟گفت:بله.حضرت فرمودند: بدان که آیت الکرسی یک چهارم قرآن است پس تو غنی هستی ،برو ازدواج کن.                                               

 

آیت الکرسی چشمش را شفا داد

یکی از فضلای حوزه ی علمیه ی قم به نام جناب آقای میرزا یوسف اهل شهرستان ارومیه برای بنده نقل کردند که:من در اوائل طلبگی که یکی دوسال بود به قم آمده بودم دراثردرس ومطالعه به نوعی درد چشم مبتلا شدم و نقطه ی کوری در چشم من پیدا شد که فقط رئبه رو را می دیدم .ولی طرف راست وچپ را نمی دیدم .کم کم این درد شدت گرفت به طوری که متخصصین قم از معالجه ی آن ناتوان مانده اندمرا به تهران حواله کردند .من به تهران رفتم.آنجا یک متخصص چشم پس از معاینه ودقت  یک آمپولی زد وچشمم خوب شد .بعداز یکی دو ماه باز همان مرض عود کرد بار دیگر به همان دکتر رفتم دوباره خوب شد دفعه ی سوم بعد از دوسه هفته دوباره درد چشمم عود کرد وشدید تر شد  آن پزشک نتوانست کاری انجام بدهد برای من شورای پزشکی تشکیل داد بعد از برسی جواب داد که این بیماری قابل درمان نیست و من ناراحت به قم بازگشتم .به نماز حضرت آیت الله بحجت رفتم .بعد از نماز پشت سر ایشان راه افتادم  تا درب منزل رسیدند  وقتی دیگران سوالات خود را پرسیدند آقا متوجه شد که کم سوال دارم فرمودندبفرمایید. با همان حال گرفته وبغض ماجرا را عوض کردم  وگفتم :خلاصه پزشکان جوابم را دادند آقا تبسمی نموده و فرمودند نماز یومیه  دست هایت را به چشمانت بگذار ویک آیه ی آیت الکرسی تلا وت کن وبعد بگو:اَللّهُمَ احفَظ حَدَقَتی بِحَقّ حَدَقَتی علیّ بن ابیطالب (ع) آقا میرزا یوسف نقل کردند که شش هفت روزی به دستور آقا عمل کردم  که چشمانم به کلی خوب شد

 

 


داستان-های-آیت-الکرسی داستان-های-آیت-الکرسی داستان-های-آیت-الکرسی داستان-های-آیت-الکرسی داستان-های-آیت-الکرسی امتیاز : 922 دیدگاه(0)

تاریخ: جمعه 08 خرداد 1388 ساعت: 14:58 بازدید: 1679 نویسنده: وحیدباقی

آیت الکرسی

(سید آیات قرآن)

آیت الکرسی به زبان شعر

نباشدجزالله پروردگار           که حی است وقیوم آن کردگار

نگیریدخدارا کسالت فرا         نه هرگز بخواب اندر آیدخدا

زمین وسماوات،ازآن اوست          همه ملک گیتی به فرمان اوست

به درگاه ایزد جه کس راسزاست؟         که سازد شفاعت مگرآن خداست

همه علم گیتیست او رابه دست           به هرچیزکایدبه هرچیزهست

به جیزی به علم یگانه ا له        احاطه نداردکسی هیچگاه

جزآنچه بخواندخدای نکو        که مردم بدانندازعلم او

بود وسعت علم اوبی کران       فراتر زارض است وهفت آسمان

ندارد براو زحمتی حفظشان       علی عظیم است آن بی نشان

امید مجد                      


آیة-الکرسی-به-زبان-شعر آیة-الکرسی-به-زبان-شعر آیة-الکرسی-به-زبان-شعر آیة-الکرسی-به-زبان-شعر آیة-الکرسی-به-زبان-شعر امتیاز : 1150 دیدگاه(0)

آخرین مطالب

 • شنبه 07 آبان 1390
 • شنبه 07 آبان 1390
  پنجشنبه 07 مرداد 1389
  شنبه 07 شهریور 1388
  پنجشنبه 07 مرداد 1389

  مطالب محبوب

  شنبه 07 شهریور 1388
  پنجشنبه 07 مرداد 1389
  جمعه 08 خرداد 1388
  چهارشنبه 06 مرداد 1389
  دوشنبه 29 تیر 1388

  صفحات مطالب

  1|2|